2562 08 20 001

นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการเสวนาแผนการดำเนินงานตามนโยบายฯ  โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สายการผลิต ร่วมเสวนา  ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม 2562  ณโรงแรมพาโค่ บาย โบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก.