แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

21 08 62 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 21 ส.ค. 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Shigeki MIYAKE, Mission Leader, JICA (Thailand) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนโครงการ  “Acceleration of Livestock Revolution in ASEAN for a Kitchen of the World: Development of Novel Technologies Yielding Stable Livestock Production and Food Safety” เพื่อเข้าหารือโครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ สำหรับความร่วมมือวิชาการไทยญี่ปุ่น ในการสนับสนุนการวิจัยด้าน Science and Technology Cooperation of Global Issues aneló Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) ประจําปีงบประมาณญี่ปุ่น 2562 (2019) ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก