2562 08 22 004

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา การพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 200 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดหนองคาย
ซึ่งสำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกรม สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก.