แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 22 004

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา การพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้กว่า 200 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดหนองคาย
ซึ่งสำนักพัฒนาอาหารสัตว์จัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกรม สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว พิจารณา สามนจิตติ เผยแพร่ฯ สลก.