แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 28 001

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 โดยมี ผู้อำนวยการกองคลัง เลขานุการกรม ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่ประชุมดังนี้
- แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมหน้าที่ของคณะกรรมการ
- รายงานผลการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปีที่ผ่านมาพร้อมความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปี 2562
- กำหนดการในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 และแนวทางในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์

 

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.