แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 2562 08 28b 010
    28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ร่วมเป็นประธานเปิดการประกวดแพะประเภทต่างๆ การสัมมนา”แพะไทยคุณภาพ เกษตรกรเข็มแข็ง สู่ตลาดนานาชาติ” พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราขทานจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ และมอบโล่ห์รางวัลแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นประจำเขตทั้ง 9 เขต ภายใน งานแพะแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 โดยมี ผู้พิพากษาศาลแขวงจังหวัดภูเก็ต ประธานขมรมผู้เลี้ยงแพะ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และประชาชนผู้สนใจร่วมงาน ภายหลังการมอบถ้วยและโลห์รางวัลแล้วปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ส่งมอบการจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ให้ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินการจัดงานครั้งต่อไป ณ  เวทีกลาง ประตูเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก