แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 30 002
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด โคเนื้อ กระบือ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 3 ท่าน นำคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย แนวทางดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ได้พาท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ชมสาธิตกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ครบส่วน(TMR) สำหรับเลี้ยงโค สูตรโปรตีน 12% และ สูตรโปรตีน 14% ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.​วังน้ำซับ​ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.