แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 08 31 007

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้บรรยายสรุปขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ดอยสะเก็ด จากนั้นได้พานายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโครงการฯ และมอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสุนัข ณ สถานพักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว กรมปศุสัตว์

เผยแพร่ฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์