แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 09 10 001

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆของจังหวัดยโสธรพร้อมมอบนโยบายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง เลขา รอธ.