2562 09 12 001

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์​ เป็น ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า​ในสายอาชีพ(Career Path) กรมปศุสัตว์​ครั้งที่​ 1/2562​ โดยมีนายสรุเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นาย​สัตวแพทย์​เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่​ และผู้อำนวยการ/กองสำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก