แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

13 09 62d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.SUN Mingzhao พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของจีน ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลพลอยได้จากสัตว์ปีก และโรงงานผลิตรังนกและผลิตภัณฑ์  ในระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2562  ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.