แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 18.00น.
     นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบบริจาคเนื้อสุกรชำแหละแช่แข็ง จากนายสมพล ถ้ำน้อย ผู้จัดการบริษัท โชคนิพล (หมูป่า) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยพื้นที่ จ.อุบลราชธานี หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยบริษัท โชคนิพล (หมูป่า) จำกัด ได้บริจาคเนื้อสุกรชำแหละแช่แข็ง จำนวน 3,000 กก.(3 ตัน) มูลค่า 350,000 บาท ให้กับกรมปศุสัตว์ ผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จ.อุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ปล่อยขบวนรถเคลื่อนย้ายสุกรชำแหละแช่แข็งเพื่อส่งให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและนำไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ใน จ.อุบลราชธานี ต่อไป ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและให้กำลังใจในการทำงานอย่างเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร(AFS)
     สำหรับผู้ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ หรือ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โทร.02 653 4444 ต่อ 3315 หรือ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
ภาพ ธงชัย สาลี สลก