แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

29 10 62d 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 09.00น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมระบบบริหารจัดการน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมานำเสนอแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของกองแผนงาน และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.