2562 11 07 001 Copy

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์โดยมี ผอ.กอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.

ข่าว ณัฐพล พุฒเมือง กรมปศุสัตว์