แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

29 11 62e 0001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  มอบหมายให้ .สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ .. กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr.Asako OZAWA เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากกองสุขภาพสัตว์ (Animal Health Division) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และสรุปผลการดูงาน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries: MAFF) ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ และเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.