แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 12 02k 001
กฐินพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปศุสัตว์ ทอดถวายแด่พระอารามหลวง เป็นประจำทุกี 
งานวันพ่อแห่งชาติ