แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 06 051

# กรมปศุสัตว์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ วิชาการและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน #
    วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.
    นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ
    กรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของประเทศ จากความสนใจในการพัฒนางานวิชาการด้านสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ที่มีร่วมกันทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับวงการสัตวแพทย์และปศุสัตว์ในอนาคต ทางกรมปศุสัตว์ยินดีมอบพื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนงานวิชาการ ขณะเดียวกัน พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ การฝึกอบรม การฝึกงาน และส่วนกิจกรรมแสดงปศุสัตว์ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และตลาดกลาง สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
    ความร่วมมือกันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ทรัพยากรพื้นที่และสิ่งก่อสร้างร่วมกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการที่จะเอื้อต่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่และแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางวิชาการ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับกรมปศุสัตว์ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ MC 232 ชั้น 3 อาคารบริหาร กสท. โทรคมนาคม 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์