แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 22a 006

 

 

 

 

 

 

 

"พิธีพระราชทานอาหารสัตว์ให้แก่สุนัข และแมว แก่สถานสงเคราะห์สัตว์ในจังหวัดราชบุรี"

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมอบหมายให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้สุนัข และแมว เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางธัญญาพร ตู้ทอง เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านพักพิงแก้วตา อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี? นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และ นางธัญญาพร ตู้ทอง เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ฯ กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในครั้งนี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง อาสาปศุสัตว์ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ฯ ทั้งนี้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ได้เยี่ยมชมการทํางานของคณะเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ที่เข้าสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทําหมันสุนัข ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านพักพิงแก้วตา ซึ่งสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ มีการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด รวม 670 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 290 ตัว สุนัขเพศเมีย 360 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 15 ตัว บนเนื้อที่ 4 ไร่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ