แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 01 31 030

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 11,500 เข็ม จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดยมีนางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และสัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เป็นผู้มอบ
ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด , รณภพ จงจิตร เผยแพร่ฯ สลก.