แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 01 31 030

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 11,500 เข็ม จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดยมีนางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และสัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เป็นผู้มอบ
ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด , รณภพ จงจิตร เผยแพร่ฯ สลก.