01

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ วางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาส งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะฯ  วางพวงมาลาฯ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก