แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 02 13 044

      กรมปศุสัตว์จัดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล ปี 2563  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล  โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวางกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่  13  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 น.  ณ โรงแรมอัลมี รอซ  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจากคณะกรรมการกลางอิสลาม  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมราว  150  คน รายละเอียดเพิ่มเติม  

ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.