แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

14 02 63 0001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบถุงผ้า ในกิจกรรมมาตรการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านลดขยะภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดคลิก
 ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ สลก.