แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

0002
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยมีรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเบย์บีทรีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี รายละเอียดข่าวคลิก

ภาพ ธงชัย สาลี ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ สลก