แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 04 011

 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยมี นายสัตวแพทย์สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี /เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ผสมเทียมฯ ในการควบคุม ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนม การผลิตน้ำเชื้ออย่างเป็นระบบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป... 

ภาพข่าว เลขารอธ.

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์