แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 04d 002
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตว์แพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กรป. อยส. และ กสก. ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Counsellor Flávio Campestrini Bettarello, Deputy Secretary of Secretariat of Trade and International Relations (รองเลขาธิการฝ่ายการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply; MAPA สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และ Dr.Maria Eduarda de Serra Machado ผู้ช่วยเลขานุการด้านการเกษตร (Agricultural Attaché) ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ
 โดยมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ อาทิ เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ Meals และ Oils , การแก้ปัญหาประเด็นด้านการค้าภายใต้ SPS ระหว่างกัน และการนำเข้าโคมีชีวิตเพื่อการทำพันธุ์จากประเทศบราซิล เนื่องจากระบบอุตสาหกรรมโคของประเทศบราซิลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผู้นำเข้าของไทยและส่งออกของบราซิล จึงมีความสนใจการนำเข้าโคพันธุ์มีชีวิต ซึ่งการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ รวมทั้งจะยังประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์โคของไทย

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก