แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

00001
วันจัน​ทร์ที่​ 16​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นายสำราญ​ สาราบรรณ์​ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธานการประชุม​ "การกำหนดตัวชี้วัด​ ผลผลิต​ ผลลัพธ์​ ในการติดตามผลการขับเคลื่อน​นโยบาย​และแก้ไข​ปัญหา​ภาคเกษตรของกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ 8​ ประเด็น" โดย นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​กผง.​, กสส., สพส., กพก., กผส. และศทส. เข้าร่วมประชุม​

การประชุมดังกล่าว​ มีวัตถุ​ประสงค์​เพื่อพิจารณา​ กำหนดตัวชี้วัด​ ผลผลิต​ ผลลัพธ์​  ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ 8​ ประเด็น​ ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

2. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

3. ใช้ระบบตลาดนำการผลิต

4. ลดต้นทุนการผลิต

5. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน

6. การแก้ปัญหา​เฉพาะหน้าให้เกษตรกร​

7.​ จัดทำข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร

8.​ พัฒนาศูนย์​เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร

พร้อมทั้ง​ รับทราบถึงการบันทึกข้อมูลแผน-ผลงานขับเคลื่อนนโยบาย​ 8​ ประเด็น​สำคัญ​ ด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงฯ​  การรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้​ยุทธศาสตร์​ชาติ​ ปีงบประมาณ​ 2563​ และตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อยด้านการเกษตร​ ปี​ 2563

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานร่วมใน​ 6 ประเด็น​ คือ​ 

- ประเด็น​ที่​ 2 : เกษตร​ทฤษฎี​ใหม่, กิจกรรม​ตรวจรับรองฟาร์ม​ปศุสัตว์​อินทรีย์, กิจกรรม​พัฒนา​เกษตร​อินทรีย์​ และการส่งเสริมเกษตร​ปลอดภัย​- โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

- ประเด็น​ที่​ 3 : การขยายช่องทางตลาดสินค้า,  การสร้างตลาดออนไลน์​ โดยร่วมมือกับ LAZADA / E-bay / Thailand Postmart,  การพัฒนาเกษตร​กรสู่​ Smart Farmer   Smart  Farmer ต้นแบบและผู้นำเยาวชนเกษตร​กรปศุสัตว์, การแปรรูปผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ให้กับเกษตรกร​ กลุ่มเกษตรกร​ และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์

- ประเด็น​ที่​ 4 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์​ดี​ กิจกรรม​ผลิตและขยายพืชพันธุ์​ดี​ และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

- ประเด็น​ที่​ 6 : การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์​ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้(โค/กระบือ/แพะ), การบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน​โรคสัตว์​( Rabies, FMD, วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก)​  และการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์​แอฟริกาในสุกร​ ASF

- ประเด็น​ที่​ 7​ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร​ผู้เลี้ยงสัตว์​ และกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตให้กับเกษตรกร​ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

- ประเด็น​ที่​ 8​ :  โครงการเพิ่มศูนย์​เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร 

ณ​ ห้องประชุม​ 7​ อาคาร​ 1  กรม​ส่ง​เสริมการเกษตร​ กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์