แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

17 03 63e 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 มี.ค. 63 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference เพื่อชี้แจงแผนงาน ติดตาม และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ ได้แก่ สรุปรายงานสัตว์ปีกป่วย ตาย หรือสงสัย และรายงานการเกิดโรค ความก้าวหน้าระบบรายงานโรคและแนวทางการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การทําสัญญาจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ - E-smart plus การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมรับสถาณการณ์ของโรค COVID-19 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
 

ภาพ ธงชัย สาลี สลก