แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 19 002

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ช้างป่า และแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ และกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

มีวาระการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา และพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์ช้างป่าฯ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์เสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว เลขารอธ. กรมปศุสัตว์