แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 03 23a 002

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฯ ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์