แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

0001
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วน ในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี"

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 นายสัตวแพทย์อัมรินทร์  กัลประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และนายธีระศักดิ์ ดำทองสุก ผู้แทนกองแผนงาน​  ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ​ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์จำกัด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี​ โดยมีนางกัญวรรณ เข็มทอง ประธานสหกรณ์ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคให้ทราบ

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบว่าโครงการดังกล่าวอาจล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์​ปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้ลงพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่า ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งในเบื้องต้นระบบสาธารณูปโภค ได้มีความคืบหน้าในการเตรียมการพอสมควร คาดว่าจะมีระบบไฟฟ้าเข้าพื้นที่ ภายในเดือนเมษายน 2563 และหลังจากคณะกรรมการอนุมัติให้ปรับปรุงโครงการ จะสามารถจัดหาแพะสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มแรกได้  จำนวน 50 ราย หลังจบฤดูแล้ง ณ​ สหกรณ์​การเกษตร​ในเขตปฏิรูปที่ดิน​ ตำบลสิงห์​ จำกัด​อำเภอไทรโยค​ จังหวัดกาญจนบุรี