แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 04 28C 00128 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ นายสัตวแพทย์ขัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากการสนับสนุนของ บริษัท โซเอทิส(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก