แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 15b 001วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ผ่านระบบ Web Conference  โดยมี ผอ. กสส. ผอ.กค.​ ผู้แทนกผง.​ กสส. และ ปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 17 จังหวัดเข้าร่วมการประชุม
 
โดยทั้ง 17 จังหวัด มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
✔️ ผลการเบิกจ่าย 100%  จำนวน 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่และสุโขทัย  
🔽 ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า 50% จำนวน 15 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครพนม อำนาจเจริญ มุกดาหาร พิษณุโลก มหาสารคาม สกลนคร ร้อยเอ็ด พิจิตร อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ น่าน และแม่ฮ่องสอน  
 
จากการรายงานของทั้ง 15 จังหวัด ยืนยันผลการเบิกจ่ายจะแล้วเสร็จภายใน 31 พ.ค. 63 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงทำความเข้าใจใน ประเด็นดังนี้
1 การประชาสัมพันธ์การดำเนินการ (รูปภาพ / คลิป)
2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
3.กรณีเงินเหลือจ่าย
4. กิจกรรมการฝึกอบรม
 
โดยทางปศุสัตว์จังหวัด 17 จังหวัด ได้รับทราบและเข้าใจ พร้อมดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก