แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 18b 001
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตวัคซีน ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมารวมถึงนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมในครั้งที่  2/2563 และพิจารณาการใช้งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน โดยคณะกรรมการฯได้พิจารณา ให้คำแนะนำและเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
 
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก