แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

25 05 63d 1

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์นม UHT และผลไม้ (มะม่วงพันธุ์จินหงส์) เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นการช่วยเหลือกันคนที่ขาดแคลนมาหยิบของจำเป็นจากตู้ได้ ส่วนผู้ใจบุญนำมาเติมใส่ไว้ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนที่เดือดร้อน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณประตูขาออก กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก