แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 26b 005

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  รณรงค์กิจกรรม  วันดื่มนมโลก 2563 (World Milk Day 2020)

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์   รณรงค์กิจกรรม  วันดื่มนมโลก 2563 (World Milk Day 2020)  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้น  ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู ”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์  เตรียมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก  โดยการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรม Learn  Challenge   Share  และ  Shop  พร้อมเชิญชวนดื่มนม  ณ  ห้องซุ้มเรือนแก้ว  กรมปศุสัตว์  ในวันอังคารที่  26 พฤษภาคม 2563 http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/livestock-newsflash-menu/6158-2563-252-2563

VDO อธิบดีกรมปศุสัตว์ รณรงค์ วันดื่มนมโลก 2563 World Milk Day 2020 คลิก