แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 28e 002
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมการพิจารณาข้อร้องเรียน กรณีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรังนกนางแอ่นในเขตอนุรักษ์และการเก็บรังนกนางแอ่นในสิ่งปลูกสร้าง และร่วมให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากการเลี้ยงนกนางแอ่นบ้าน พร้อมด้วย ผอ.สพส. และผู้แทนจาก​สคบ.​ สกม. เข้าร่วม โดยมี พลเอกวิทวัส​ รชตะนันทน์​ (ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน)​  เป็นประธานการประชุม
 
การประชุมดังกล่าว​  มีวัตถุประสงค์​เพื่อทราบความคืบหน้าในการยกร่างระเบียบฯ​ โดยพิจารณา​ 2 กรณี​คือ​ นกนางแอ่นถ้ำและนกนางแอ่นบ้าน
มีประเด็น​ ดังนี้
🔸การออกใบอนุญาต​ก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร​ เพื่อใช้เป็นอาคารรังนกอีแอ่น
🔸การควบคุมโรคระบาด​ จากรังของสัตว์ที่เก็บจากอาคาร
🔸การเก็บหรือใช้ประโยชน์​จากรังนกอีแอ่นกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข​
🔸​การกำหนดมาตรฐาน​บังคับหรือมาตรฐาน​ทั่วไป​ สำหรับสินค้าเกษตร​ กรณีรังนกนางแอ่นจากการเลี้ยงในอาคาร
โดยกรมปศุสัตว​์​มีกฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ คือ​ พรบ.โรคระบาดสัตว์​ พ.ศ.2558  
 
 
ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี /  กลุ่มเผยแพร่ / สลก