แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 05 29d 002

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สคบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 63 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทราบสถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)   และการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)  ณ.ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์