2563 06 03 019

วันที่ 3 มิ.ย. 63 เวลา 08.15 น. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42 พรรษา 3 มิ.ย.2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีฯ นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กระทรวงเกษตรฯ กรุงเทพฯ

เวลาต่อมา 9.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 42 พรรษา 3 มิ.ย.2563 ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์