แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 06 29b 001
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภคพร้อมด้วยผู้แทนสำนักกฎหมาย และสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก