แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 13 0001

วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมวางชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 กำหนดกรอบโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท  และงานภารกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ตึกจักรพิชัย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.