แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2563 07 29 000037
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต มอบหมายให้
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ทั้งนี้ นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน การจัดงานโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินการขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกร ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ดังพระปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีฯ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน ร่วมสมทบทุนโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับสมทบกว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเพื่อนำโค-กระบือ ไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งในครั้งนี้ ได้มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ได้ปฎิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) รวมจำนวน 92 ราย เป็นโค 92 ตัวพร้อมลูก 31 ตัว มูลค่า กว่าสองล้านแปดแสนบาท
เกษตรกรผู้ได้รับโคไปเลี้ยงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและให้สัตย์ปฎิญานตนในการที่จะเลี้ยงโค เพื่อจะได้เป็นอาชีพการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 

ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.