รอธ.สมชวนฯ ให้สัมภาษณ์รายการ "เก็บข่าวเล่าขาน"


2563 09 09f 001


       นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเรื่อง โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์ และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

ในราการเก็บข่าวเล่าขาน  ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.10 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ททบ.5 

ภาพ มนัสยา  ทัดทอง กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์