แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 26 09 63d01
วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรวากิว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำการแปรรูปจำหน่ายเป็นเนื้อโคคุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอข้อมูล 

ภาพ ธงชัย สาลี สลก ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์