แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

30 09 63d 01

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 30 กันยายน .. 2563 เวลา 11.00 . นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แด่ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธี ห้องรับรอง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์