แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 11 13a 001นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Keiichrio Yuasa เจ้าหน้าที่อาวุโส JICA ประจำประเทศไทย และคณะ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Keiichrio Yuasa เจ้าหน้าที่อาวุโส JICA ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือโครงการวิจัย "The Project for Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety" ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวรับผิดชอบโดย ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี โดยสถานะล่าสุด รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่ง Mr.Anzai Masahiko ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะวลา 2 ปี (ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2565)

โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล ผอ.ศออ. ผชช.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์