28
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาธิต ผอ.กองแผนงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย สร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ให้แก่ นายณรงค์​  บุญ​พันธุ์​ หัวหน้ากลุ่ม​ยุทธศาสตร์​และ​สารสนเทศ​การ​ปศุสัตว์​ (รักษาการแทนปศุสัตว์จังหวัดกระบี่) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) เพื่อเทิดพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์กระบี่ต่อไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.