แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

ประชุมคกก.คัดเลือกตำแหน่ง น.สพ.ปฏิบัติการ

2564 02 24a 001

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ โดยมีนายณรินทร์ วันทอง ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะคัดเลือก ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกฯ หลักสูตรการสอบและคณะกรรมการออกข้อสอบ
ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ชั้น2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

เผยแพร่ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม