แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 27a 001
วันที่ 27 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ ศูนย์รวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัดโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมคณะ เพื่อ รับฟังปัญหาของเกษตรกร และปล่อยขบวนรถสัตวแพทย์รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลิปีสกินแก่โค-กระบือกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด
ในการนี้ รมช.ประภัตร กล่าวเน้นย้ำในระหว่างการชิมอาหารจากเนื้อโค โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ว่า โคที่มีอาการของโรคลัมปีสกิน เมื่อรักษาหายแล้ว ประชาชนมั่นใจได้ในการบริโภค “ลัมปีสกิน รักษาหาย เนื้อกินได้ ไม่ติดคน”
นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการดำเนินการควบคุมป้องกันโรค ร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบืออย่างรวดเร็วและเร่งด่วน
ด้านนายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ พบการระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโคของเกษตรกร 5 รายมีสัตว์ป่วย 12 ตัว โดยจังหวัดได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรและควบคุมป้องกันโรค รวมทั้งให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลโคที่ป่วยของเกษตรกร
และจะดำเนินการฉีดวัคซีนในรัศมีการควบคุมโรคลำดับต่อไป
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก