แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 07 13c 001

วันนี้(วันอังคารที่ 13 ก.ค.64) เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าปฏิรูป" ช่วงที่ 1  (คนไทยต้องรู้) เรื่อง โรคลัมปี สกิน ในประเด็น แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค.เวลา 16.30 - 17.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  HD1

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / กลุ่มเผยแพร่ / สลก