แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 09 14a 002รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์บันทึกสื่อประชาสัมพันธ์ “หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน”


       วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์
       กรมปศุสัตว์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทุกพระองค์ทรงมีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความตั้งใจดำเนินการเพื่อถวายงานอย่างเต็มความสามารถ  ณ ห้องประชุมซุ้มเรือนเเก้ว  ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี