แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 09 14c 0001"รองอธิบดีโสภัชย์ ชวาลกุล ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดี โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ งานด้านบริการจัดการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายในกรมปศุสัตว์ พญาไท, สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ. ปทุมธานี การให้บริการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (CAT Conference และ Zoom Conference) ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานทั้งหมดในสังกัดกรมปศุสัตว์ Application DLD 4.0 และการบริหารจัดการข้อมูลของกรมปศุสัตว์

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี